các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Hỗ trợ học viên, sinh viên

DLA

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

 

Bước 1: Học viên, sinh viên chọn đăng ký các giấy tờ sau đây:

- Giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Giấy xác nhận học viên/sinh viên đang học tại trường

- Giấy xác nhận vay vốn

- Xin cấp bảng điểm

- Làm lại thẻ học viên/sinh viên

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu vào form đăng ký

Bước 3: Nhấn vào link ở cuối trang đăng ký để xem kết quả và tình trạng xử lý (Đang xử lý/Hoàn thành)

Bước 4: Khi tình trạng xử lý chuyển sang Hoàn thành, liên hệ Phòng Quan hệ quốc tế - Quan hệ doanh nghiệp và Công tác sinh viên để nhận kết quả.

 

Liên hệ:

Phòng Quan hệ quốc tế - Quan hệ doanh nghiệp và Công tác sinh viên

Điện thoại: 0272.3512826 (103)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIỂU MẪU HỌC VIÊN, SINH VIÊN

A. Biểu mẫu sinh viên

Đề nghị cấp bảng điểm

Đăng ký trả nợ học phần

Đăng ký học cải thiện điểm

Đơn xin chuyển điểm

Bổ sung điểm Truy cập biểu mẫu

Đăng ký thực tập

Đơn xin cấp học bổng

Đơn xin hưởng chế độ miễn giảm học phí Truy cập biểu mẫu

Đăng ký  

Giữa kỳ

Tổng kết

Đăng ký xét tốt nghiệp

Đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học

Đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Đề nghị cấp bảng sao văn bằng

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

B. Biểu mẫu học viên

Đề nghị cấp bảng điểm Truy cập biểu mẫu

Chuyển điểm học phần

Đăng ký trả nợ học phần

Đăng ký học cải thiện điểm

Đăng ký xét tốt nghiệp

Đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Đơn xin cấp bảng sao văn bằng

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Đăng ký Truy cập biểu mẫu

Giữa kỳ Truy cập biểu mẫu

Tổng kết Truy cập biểu mẫu