các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Trung tâm Phục vụ trường học

DLA

Trung tâm Phục vụ trường học là một đơn vị có chức năng quản lý và tổ chức triển khai khai thác các hoạt động dịch vụ trong Trường phục vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên, sinh viên.

Quản lý và tổ chức các hoạt động trông xe đạp, xe máy, ôtô: Quản lý và tổ chức điều hành hoạt động trông xe trong Trường phục vụ cho cán bộ và sinh viên theo đúng các quy chế được Ban Giám Hiệu ban hành. Bảo đảm điều kiện cho các nhà xe hoạt động.

Quản lý và tổ chức các hoạt động, dịch vụ ăn uống: Quản lý các hoạt động dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ cán bộ và sinh viên trong Trường. Kiểm tra giám sát các đơn vị và cá nhân liên kết phục vụ ăn uống, giải khát, thực hiện quy định: Vệ sinh an toàn thực phẩm; Vệ sinh môi trường.

Quản lý và tổ chức các hoạt động trông KTX: Bảo đảm điều kiện cho KTX hoạt động: điện, nước, phương tiện PCCC, an ninh trật tự và giải quyết các công việc đột xuất liên quan đến KTX sinh viên.

Trung tâm phục trường học

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.580599

Website: www.uscgym.com