các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Trung tâm Đào tạo thường xuyên

DLA

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo các hệ LT, VB2, VLVH từ đại học trở xuống;

Tổ chức công tác tuyển sinh VLVH, LT, VB2;

Quản lý đào tạo VLVH, LT và VB2;

Quản lý sinh viên và các loại hồ sơ của hệ VLVH, LT và VB2;

Thực hiện công tác báo cáo thường kỳ, đột xuất các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của nhà trường;

Cập nhật và quản lý thông tin tại trang thông tin của Trung tâm trên Website của trường; quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng, phát triển nhà trường.

Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (106)

Website: //tuyensinh.uscgym.com/ttdttx/