các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Phòng Sau đại học và Liên kết đào tạo

DLA

Phòng Sau Đại học – Liên kết đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo Sau Đại học trong toàn Trường.

Phòng Sau Đại học và Liên kết đào tạo

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (103)

Website: www.uscgym.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">phongsdh&This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.