các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí

DLA

Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo trong toàn trường.

Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (107)

Website: www.uscgym.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.