các nhà cái uy tín 365 - App game đổi thưởng uy tín

Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới

DLA

các nhà cái uy tín 365 mới đây đã hoàn thành việc kiểm định chất lượng, trở thành trường đại học đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đánh giá mới. Với kết quả này, theo luật Giáo dục Đại học sửa đổi, các nhà cái uy tín 365 chính thức được tự chủ trong việc mở ngành và liên kết đào tạo.

Để hoàn thành quy trình kiểm định này, các nhà cái uy tín 365 đã thực hiện kiểm định với bộ 25 tiêu chuẩn gồm 111 tiêu chí, được phân làm 4 mục: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động.

Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới

Chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới có các thay đổi đáng kể so với chuẩn kiểm định trước đó, bám sát chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học quốc tế. Nhờ đó, việc kiểm định theo tiêu chuẩn mới không chỉ giúp đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo đại học, mà còn đóng vai trò định hướng giúp các trường có một khung tiêu chuẩn để tham chiếu và thực hiện các chiến lược nhằm nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.

Tháng 5/2022, trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo các ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và chuẩn bị cho các ngành tiếp theo.

data
data
data
data

Ban Thông Tin